Projectes

Participem en el projecte Polyfarming, l’objectiu del qual és demostrar l’interès d’un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silvo-pastoral, integrat com a alternativa de gestió rentable per lluitar contra el problema de l’abandó de l’agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació del sòl, vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socio-econòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandó està produint.

Los pedidos efectuados hasta el domingo por la noche se enviarán el martes siguiente. Los pedidos llegarán el miércoles antes de las 13:30h Descartar